Filtrvlozky Vitajte na našej stránke

 

Profil spoločnosti

    Naša spoločnosť dodáva špecifické hydraulické prvky a ich príslušenstvo a to najmä akumulátory tlaku, výmenníky tepla olej / voda, čerpadlá, hydromotory, hydraulické filtre. Vykonávame servisné a revízne práce pre prevádzku a údržbu hydropneumatických akumulátorov tlaku. Komponenty OLAER predávame na slovenskom trhu od roku 1994.

Servisná činnosť

    Servisná činnosť pozostáva z montáží, opráv, revízií, prehliadok a skúšok vyhradených tlakových zariadení. Špecializujeme sa hlavne na hydropneumatické akumulátory tlaku, u ktorých okrem iných činností vykonávame výmenu vakov, kontrolu a doplnenie plniaceho tlaku dusíka v akumulátoroch tlaku rôznych výrobcov.

 Vak10/16Vak02LDelkružokPruzinaVak4L

servis akumulátorov tlaku,servis akumulatorov tlaku,Olaer, Bosch, Orsta, Jihlavan, Hydac, EPE, Integral, Rual, Saip, Fox, Rexroth, hydropematick, servis, vyhradené tlakové zariadenia, kontrola plniaceho tlaku, dusík, dusik, plnenie dusikom, plnenie a kontrola tlaku akumulátora tlaku, výmena vaku, vymena vaku,revízie, revizia, odborné prehliadky, náhradne vaky, filtre, hydraulický filter, filterelement, vložka filtra, hydraulické rozvádzače, čerpadlá, hydraulické čerpadlá, Internormen, tlaková skúška, vonkajšia prehliadka, vnútorná prehliadka, tlakova skuska, pasport, TNS, TGL, gulové kohúty, hydromotory

servis akumulátorov tlaku,servis akumulatorov tlaku,Olaer, Bosch, Orsta, Jihlavan, Hydac, EPE, Integral, Rual, Saip, Fox, Rexroth, hydropematick, servis, vyhradené tlakové zariadenia, kontrola plniaceho tlaku, dusík, dusik, plnenie dusikom, plnenie a kontrola tlaku akumulátora tlaku, výmena vaku, vymena vaku,revízie, revizia, odborné prehliadky, náhradne vaky, filtre, hydraulický filter, filterelement, vložka filtra, hydraulické rozvádzače, čerpadlá, hydraulické čerpadlá, Internormen, tlaková skúška, vonkajšia prehliadka, vnútorná prehliadka, tlakova skuska, pasport, TNS, TGL, gulové kohúty, hydromotory