Ekonomická a obchodná činnosť:

Revízna a servisná činnosť:

Neváhajte a napíšte nám email

  EKOTECHNIK, s.r.o.

  IČO: 31 611 397
  DIČ: 2020433745
  IČ DPH: SK2020433745
  SK16 0900 0000 0003 5063 0950
  BIC/SWIFT kód: GIBASKBX
  Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

  Sídlo spoločnosti

  Priehradná 2305/34, 038 61 Martin

  Dielňa a sklad

  Kollárova 73, 036 01 Martin

  Zastúpená: Ing. Ján Paška, konateľ
  Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 2078/L

  Kontakt