Nechajte servis na nás. Skontrolujeme plniaci tlak vo všetkých druhoch akumulátorov tlaku, zmeriame tlakové pomery a v prípade potreby doplníme dusík. Postaráme sa tiež o výmenu opotrebovaných súčastí vakov či membrán. Radi vám prídeme tlakové nádoby namontovať, opraviť či demontovať, a v prípade porúch alebo nefunkčnosti vám zapožičiame akumulátory tlaku rôznych druhov a typov. 

Zabezpečujeme servis akumulátorov tlaku týchto výrobcov: Olaer, Parker, Jihlavan, Orsta, Bolenz & Schäfer, Roth, Hydac, Bosch, Rexroth, Epe, Saip a.i.

SERVIS HYDROPNEUMATICKÝCH AKUMULÁTOROV TLAKU

Kontrola plniaceho tlaku dusíka akumulátora tlaku
Kontrola plniaceho tlaku dusíka vo všetkých druhoch hydropneumatických akumulátoroch tlaku priamo na výrobnom zariadení.

Doplnenie tlaku dusíka do akumulátora tlaku
Kontrola a doplnenie tlaku dusíka na požadovaný plniaci tlak Po s vystavením a vyhodnotením nameraných údajov v zápise o kontrole.

Výmena vakov a membrán v akumulátoroch tlaku
Výmena deravých vakov a membrán v hydropneumatických akumulátoroch všetkých druhov priamo u zákazníka s naplnením plniacim tlakom.

Výmena a montáž akumulátorov v hydraulických agregátoch
Demontáž, oprava a montáž hydropneumatických akumulátorov tlaku vo výrobnom zariadení s vyhotovením zápisu o činnosti.

Diagnostika funkcie akumulátora tlaku
Meranie tlakových pomerov hydraulického systému a výpočet plniaceho tlaku dusíka.

Zapožičanie akumulátora tlaku
Zapožičanie cca 30 ks akumulátorov tlaku rôznych druhov a typov po dobu nutnej opravy nefunkčného akumulátora.