Ponúkame revízie vyhradených tlakových nádob – od pravidelnej údržby a kontroly cez školenie vašich zamestnancov až po vyhotovenie dokumentácie (prevádzkových denníkov). Pravidelne vykonávame aj vnútorné a vonkajšie prehliadky vyhradených tlakových nádob. 

REVÍZIE TLAKOVÝCH NÁDOB

Revízna činnosť pri prevádzkovaní vyhradených tlakových nádob stabilných – hydropneumatických akumulátorov tlaku podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z., normy STN 69 0012:2014 a bezpečnostnotechnického pravidla 31/BTP/TI.

Prvé vonkajšie prehliadky nádob
Posúdenie stavu s vyhotovením východiskovej revízie hydropneumatického akumulátora tlaku v nových výrobných zariadeniach podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.1.

Opakované vonkajšie prehliadky nádob
Posúdenie stavu s vyhotovením opakovanej každoročnej správy z vonkajšej prehliadky hydropneumatického akumulátora tlaku podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.2.

Vnútorné prehliadky nádob
Vyhotovenie zápisu z vnútornej prehliadky po 5 rokoch bez nutnosti odstavenia výrobného zariadenia podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.3.

Tlakové skúšky akumulátorov tlaku
Vykonanie tlakovej skúšky po 10 rokoch hydropneumatického akumulátora tlaku skúšobným tlakom až do 540 bar alebo pri výmene vaku alebo membrány podľa 508/2009 Z.z. §13 a STN 69 0012:2014 ods.5.1.10.

Zabezpečenie úradných skúšok
Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky orgánom dozoru na nádobách skupina „Ab1“ podľa 508/2009 Z.z. §12.

Vyhotovenie prevádzkových denníkov
Vyhotovenie prevádzkového denníka pre hydropneumatický akumulátor tlaku podľa 508/2009 Z.z. §8 pís.a).

Vedenie dokumentácie nádob
Pravidelné zakladenie nových dokumentov do prevádzkových denníkov nádob podľa 508/2009 Z.z. §8 pís b).

Školenie obsluhy tlakových nádob
Pravidelné overovanie odborných vedomostí obsluhy tlakových nádob každé 3 roky s vyhotovením dokladu podľa 508/2009 Z.z. §17.

Vyhotovenie pasportov akumulátorov tlaku
Vyhotovenie pasportu pre staršie hyrdopneumatické akumulátory tlaku do roku výroby 2006 s pevnostným výpočtom podľa 31/BTP/TI časť 7.2.

Vyhotovenie pevnostných výpočtov nádob
Vyhotovenie pevnostného výpočtu jednotlivých časti tlakovej nádoby podľa 31/BTP/TI časti 4.2 až 4.25.

Vyhotovenie prevádzkového predpisu
Vyhotovenie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku vyhradeného technického zariadenia podľa 508/2009 Z.z. §8 pís. c).