Tovarový sortiment

Tovarový sortiment

Hydropneumatické akumulátory tlaku:

 • vakové
 • membránové


Vaky hydropneumatických akumulátorov tlaku

Príslušenstvo a náhradné diely akumulátorov tlaku

Kontrolné a plniace prístroje tlaku dusíka v akumulátoroch tlaku

Chladiče – Výmenníky tepla:

 • olej/voda – doskové
 • olej/voda – rúrkovnicové
 • olej/vzduch s pohonom vrtule – elektromotor 12 a 24 V
 • olej/vzduch s pohonom vrtule – elektromotor 230 a 400 V
 • olej/vzduch s pohonom vrtule – hydromotor
 • olej/vzduch s pohonom vrtule – elektromotor s olejovým čerpadlom


Chladiace vložky výmenníkov tepla – olej/vzduch

Nízkotlakové olejové čerpadlá

Zariadenia na chladenie obehovej vody alebo oleja

Kyvné hydromotory

Hydraulické filtre:

 • sacie
 • odpadné
 • strednotlakové
 • vysokotlakové

Filtračné zariadenia na hydraulický olej:

 • mobilné
 • stacionárne


Filtračné vložky hydraulických filtrov

Komponenty ORSTA HYDRAULIK: 

 • čerpadlá TGL 10859 a iné
 • hydromotory TGL 37070 a iné
 • rozvádzače TGL 26223 a iné
 • filtre TGL 21541 a iné
 • vaky akumulátorov tlaku TGL 10843
 • guľové kohúty TGL 21575

TECHNICKÉ KONZULTÁCIE POSKYTUJEME BEZPLATNE V RÁMCI PONUKY.