Odborné služby

Odborné služby

  • montáž a opravy vyhradených tlakových zariadení
  • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  • revízie – prehliadky akumulátorov tlaku
  • tlakové skúšky akumulátorov tlaku
  • výmeny vakov akumulátorov tlaku 
  • plnenie akumulátorov tlaku dusíkom
  • kontrola plniaceho tlaku dusíka v  akumulátoroch tlaku
  • preskúšanie prevádzkových manometrov, teplomerov, poistných ventilov
  • vyhotovenie pasportov akumulátorov tlaku
  • servisná činnosť na základe servisnej zmluvy pre prevádzku akumulátorov tlaku