Kontakt

EKOTECHNIK, s.r.o.
Jilemnického 8
036 01 Martin
Slovensko

Dielňa
Kollárova 73
036 01 Martin
Slovensko

IČO: 31 611 397
DIČ: 2020433745
IČ DPH: SK2020433745
 
Číslo účtu: 0350630950/0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN: SK16 0900 0000 0003 5063 0950
BIC: GIBASKBX

Servisná a obchodná činnosť
Ing. Ján Paška
E-mail: paska@ekotechnik.sk
Tel.: +421 903 666 506

Ekonomická činnosť
Ing. Lenka Pašková
E-mail: ekotechnik@ekotechnik.sk
Tel.: +421 903 026 435

Kde nás nájdete